Bác sĩ Lâm tốt nghiệp chuyên khoa ngoại tiết niệu Đại học Quân y. Bác sĩ không chỉ vận dụng hiệu quả những kiến thức chuyên môn với thực tiễn mà còn kết hợp hài hòa giữa y học với việc áp dụng công nghệ, máy móc hiện đại giúp việc chẩn đoán chính xác, đạt hiệu quả cao trong điều trị