Là cơ quan quan trọng chỉ có ở nam giới, tuyến tiền liệt có vai trò lớn trong việc sản sinh ra tinh dịch và kiểm soát nước tiểu. Tuy nhiên trong quá trình hoạt động, tuyến tiền liệt có thể gặp phải những vấn đề khiến cho hoạt động của tuyến bị ảnh hưởng, …