điều trị viêm âm đạo
Là bệnh lý thường gặp, viêm âm đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số các bệnh lý phụ khoa. Tuy nhiên bạn có biết, chính sự chủ quan của bạn đã khiến cho viêm âm đạo ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xảy ra những biến chứng xấu...